sohbeti Yaran

0

Osmanlı’nın Bulunduğu Berlin Kongresi Hakkında Herşey

Osmanlı İmparatorluğu 1. osman tarafından kurulmuştur. Konstantinopolis yani istanbulu 1453 yılında fatih sultan mehmed fethetmiştir. devlet güçlü bir imparatorluk haline büyümüştür. Ve yıkılışına kadar bir çok savaş atlatmış, bölgeler alıp vermiş ve anlaşmalar imzalamıştır. Toplantılarda bulunmuştur....

0

Osmanlı Devleti’nde Mimari Yapı

Şimdi ki mimari yapılara bakıldığında osmanlı mimarisi oldukça gösterişli ve uyumlu aynı zamanda detaylarla donatılmış bir yer kaplıyor. Osmanlı döneminde günümüze kıyasla çok daha incelikle hazırlanmış binalar, saraylar mevcut. Tabi osmanlı mimarisinin de mutlaka...

0

Osmanlı Devleti’nde Hukuk Sistemi Nelerdi?

Osmanlı Devletinde Hukuk Sistemi Osmanlı İmparatorluğundaki hukuki yapıya Osmanlı hukuku denilmektedir.Osmanlı Devleti’nde hukuk; Şer’i (İslam) Hukuk ve Örfi Hukuk olmak üzere iki temele dayanmaktadır. ŞER’İ HUKUK: Şer’i hukukun esasını Hadis, İcma ,Kur’an ve Kıyas...

0

Osmanlı Devleti’nde Bulunan Yasalar

Osmanlı devletinde olan yasalar 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi, Kânûn-ı Esâsî, Fatih Kanunnâmesi, Mecelle, Pençik Kanunu, Sened-i İttifak, Tehcir Kanunu olarak ayrılabilir.  Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi bir orta okulun kurulmasının istendiği yasadır. Ortaöğretim kurumları rüştiyelerden sonra gelen eğitim alanlarıydı. İdadi Mektebi adıyla böyle...

0

Osmanlı Kültüründe Giyim Nasıldır?

Osmanlı devletinde sadece ordu, yemekler veya terimler farklı değil kıyafetler ve giyim tarzı da oldukça farklı bir yapıya sahipti. Özellikle tarih kitaplarında bu konu çok ayrı bir kategoride incelenmektedir. Osmanlı kültüründe oldukça ihtişamlı ve...

0

Osmanlı Devleti’nde Ulema Nedir?

Osmanlıda birbirinden farklı adlarda bir çok terim bulunmaktadır. Bununla birlikte günümüzde düşündükçe asla karşılaştıramayacağımız farklı adlar. Arapça kökenli isimler şimdilerde aynı görevleri yapan bir çok devlet adamına verilmiştir. Artık türkiyede isimler farklıdır ama osmanlıda...

0

Osmanlı Devleti’nde Kullanılan Takvim

Osmanlı devleti kendisinden çok söz ettiren büyük bir imparatorluktur. Gerek yemekleri gerek gelenekleri ile günümüze kadar yıkılsa da izlerini sürdürmüştür. Böylece çoğu yerde sırf osmanlı dönemi yemeklerine ait restorantlar mevcuttur. Bir çok sistemi olduğu...

0

Osmanlı Devletinde Para Sistemi

Osmanlı devletinde günümüzde olandan bir çok farklı terim mevcuttur. O zamanlarda ordunun ayrıldığı bölümlerin ismi nasıl farklıysa günümüzde ki bölümlerde o kadar farklıdır. O zamanlar birbirinden ayrı görevlere ayrılan bakanlıkların adları nasıl farklıysa, günümüzdeki...

0

Osmanlının İmzaladığı Anlaşmalar 2

LONDRA BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ : 1841 yılında Prusya, Avusturya, Rusya, Fransa, İngiltere ile imzalanmıştır. Boğazlar osmanlıda kalacaktır. Boğazlarla ilgili olan ilk resmi anlaşmadır. PARİS Anlaşması: 1856 yılında İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Piyomento ile imzalanmıştır. Osmanlı...

0

Osmanlı Devleti’nin En Meşhur Yemekleri

Osmanlı Mutfağı hakkında bilinmesi gerekenler Öncelikle Osmanlı Mutfağı’nı bir mutfağa benzetmek gerekirse en yakın duran olarak Halep Mutfağı, dolayısıyla Suriye Mutfağı diyebiliriz. Elbette hala Osmanlı’ya ait yemek kültürünün izlerini biz de taşıyoruz ama genel...