Osmanlı Devleti’nde Ulema Nedir?

Osmanlıda birbirinden farklı adlarda bir çok terim bulunmaktadır. Bununla birlikte günümüzde düşündükçe asla karşılaştıramayacağımız farklı adlar. Arapça kökenli isimler şimdilerde aynı görevleri yapan bir çok devlet adamına verilmiştir. Artık türkiyede isimler farklıdır ama osmanlıda kullanılan dile göre o dönemlerde en çok kullanılan terimler ulema, kazasker, devşirme veya pençik gibi kelimelerdi. Aynı zamanda osmanlı devletinde bir çok sistem olduğu gibi -devşirme sistemi, para sistemi- farklı görevlere ayrılmış kişilerde bulunmaktaydı. Aynı zamanda ordusu oldukça güçlü olan osmanlı devletinin askeri yapısı da farklı farklı bölmelerden oluşmaktaydı. Din konularıyla ilgilenen ayrı ayrı kişiler vardı. Bunlardan biri de ulemalardır.

osmanlıda ulema (1)

Ulemalar o dönemlerde kuran ve hadisleri okuyup yorumlayan kişilere verilen adlardır. Ulemalar o dönemlerde insanların kuranda yazanları daha iyi anlamaları için çabalayan bilginlerdir. Bnlara erkek ise alim, kadın ise alime denilmektedir. Osmanlıda birden çok sınıf mevcuttu. Bunların bilinenleri seyfiyye, ilmiyye, kalemiyye ve reaya ve beraya idi. Bu tabakalar arasından ilmiyye tabakasında ulema kısmını temsil eden müderrisler, kadılar, müftüler vardır. Müderrisler osmanlı döneminde okullarda ders veren öğretmenlere denilmektedir. Kadılar ise yine osmanlı döneminde şimdiki hakim görevini üstlenmektedirler. Müftüler ise din işlerine bakan illere gidip fetva veren kişilerin adıdır. Ulema tüm tarihlerde ilk olarak araplarda kullanılmaya başlanmıştır. İlmiye sınıfının başına ise şeyhülislam denmektedir. Bu ise osmnalı döneminde din konularında en çok bilgiye sahip kişiye verilen addır. Günümüzde bu görevi yapan kişi diyanet işleri bakanıdır.

O dönemlerde sünnet ve kurana göre yapılan bir ceza sistemi olduğundan ulemalar çok iyi yerlerde konakladı. Sarayda en iyi yerler onlara verildi. Fakat ulemalar 17. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu tarihten sonra ulemalar farklılaşmaya başladı. Ulemalarda soydan soya aktarma vardı. Ulemalardan doğan yeni bir çocuğa beşik uleması adı verilirdi. İlerleyen yüzyıllarda ise ulema sınıfı iyice değişmişti. Artık yeniliklere karşı açık değillerdi ve farklı şeylerin hepsine düşmanlardı. Bu en çok 18. yüzyılda görüldü. Sonrasında Mustafa Kemal ATATÜRK ile gelen cumhuriyet tüm bunlara son verdi. Ve türkiye cumhuriyeti ile halkı için çok daha güzel günler başlamıştır.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir